TERMENI SI CONDITII

 

GARDA FIGHT ZONE Sp. z o.o.
ul. Krótka 53
60-185 Skórzewo
NIP: 7773414782
REGON: 526833974
KRS: 0001067212

pentru vânzarea de bunuri printr-un magazin online situat la www.tatamipuzzle.ro

§1
DISPOZIȚII INTRODUCTIVE

 

 1. Acești Termeni și condiții (denumiți în continuare „Termenii și condițiile”) ale GARDA FIGHT ZONE Sp. z o.o., cu sediul social pe strada Krotka nr. 53, Skorzewo, numărul de identificare fiscală: PL7773414782, REGON: 526833974,
  KRS: 0001067212 (denumit în continuare „Vânzătorul”). Magazinul de internet este operat de vânzător pe un site web situat la adresa de internet www.tatamipuzzle.ro (denumit în continuare „site-ul web”), prin interfața site-ului web (denumită în continuare „interfața web a magazinului”).
 2. Termenii și condițiile nu se aplică cazurilor în care persoana care intenționează să cumpere bunuri de la vânzător este o persoană juridică sau o persoană care acționează atunci când comandă bunuri în cadrul activității lor sau în cadrul profesiei lor independente.
 3. Dispozițiile care se abat de la condițiile comerciale pot fi convenite în contractul de cumpărare. Prevederile abateri din contractul de cumpărare au prioritate față de prevederile termenilor și condițiilor.
 4. Prevederile condițiilor de afaceri fac parte integrantă din contractul de cumpărare. Contractul de cumpărare și condițiile comerciale sunt întocmite în limba cehă. Contractul de cumpărare poate fi încheiat în limba cehă.
 5. Formularea termenilor și condițiilor poate fi modificată sau completată de vânzător. Această prevedere nu afectează drepturile și obligațiile care decurg în perioada de valabilitate a versiunii anterioare a termenilor și condițiilor.

 

§2
CONTUL UTILIZATORULUI

 

 1. Pe baza înregistrării cumpărătorului efectuată pe site, cumpărătorul poate accesa interfața sa de utilizator. Din interfața sa de utilizator, cumpărătorul poate comanda bunuri (denumit în continuare „cont de utilizator”). Dacă interfața web a magazinului o permite, cumpărătorul poate comanda mărfuri fără înregistrare direct de pe interfața web a magazinului.
 2. Atunci când se înregistrează pe site și când comandă bunuri, cumpărătorul este obligat să precizeze toate datele corect și cu adevărat. Cumpărătorul este obligat să actualizeze datele specificate în contul de utilizator în cazul oricărei modificări. Datele furnizate de cumpărător în contul de utilizator și la comandarea bunurilor sunt considerate corecte de către vânzător.
 3. Accesul la contul de utilizator este securizat prin nume de utilizator și parolă. Cumpărătorul este obligat să păstreze confidențialitatea cu privire la informațiile necesare pentru accesarea contului său de utilizator.
 4. Cumpărătorul nu are dreptul să permită utilizarea contului de utilizator către terți.
 5. Vânzătorul poate anula contul de utilizator, mai ales dacă cumpărătorul nu își folosește contul de utilizator mai mult de 1 an sau dacă cumpărătorul își încalcă obligațiile în temeiul contractului de cumpărare (inclusiv condițiile comerciale).
 6. Cumpărătorul recunoaște că este posibil ca contul de utilizator să nu fie disponibil non-stop, în special în ceea ce privește întreținerea necesară a echipamentelor hardware și software ale vânzătorului sau. întreținerea necesară a hardware-ului și software-ului terților.

 

§3
ÎNCHEIEREA ACORDULUI DE ACHIZIȚIE

 

 1. Toate prezentările bunurilor plasate în interfața web a magazinului au caracter informativ, iar vânzătorul nu este obligat să încheie un contract de cumpărare cu privire la aceste bunuri. Dispozițiile articolului 1732 alin. 2 din Codul civil nu se aplică.
 2. Interfața web a magazinului conține informații despre bunuri, inclusiv prețurile bunurilor individuale și costul returnării bunurilor, dacă bunurile nu pot fi, prin natura lor, returnate prin poștă obișnuită. Prețurile mărfurilor sunt enumerate, inclusiv taxa pe valoarea adăugată și toate taxele aferente. Prețurile mărfurilor rămân valabile atât timp cât sunt afișate în interfața web a magazinului. Această prevedere nu limitează capacitatea vânzătorului de a încheia un contract de cumpărare în condiții convenite individual.
 3. Interfața web a magazinului conține, de asemenea, informații despre costurile asociate ambalării și livrării mărfurilor. Informațiile privind costurile asociate ambalării și livrării bunurilor enumerate în interfața web a magazinului sunt valabile numai în cazul în care bunurile sunt livrate pe teritoriul Republicii Cehe.
 4. Pentru a comanda mărfuri, cumpărătorul completează formularul de comandă din interfața web a magazinului. Formularul de comandă conține în special informații despre:

mărfurile comandate (mărfurile comandate sunt „inserate” de cumpărător în coșul de cumpărături electronic al interfeței web a magazinului),

metoda de plată a prețului de achiziție, informații despre metoda necesară de livrare a mărfurilor comandate și

informații despre costurile asociate livrării ca „ordine”).

 1. Înainte de a trimite comanda către vânzător, cumpărătorul are voie să verifice și să schimbe datele pe care cumpărătorul le-a introdus în comandă, chiar și în ceea ce privește capacitatea cumpărătorului de a detecta și corecta erorile comise la introducerea datelor în comandă. Cumpărătorul trimite comanda către vânzător făcând clic pe butonul „Comandă”. Datele enumerate în comandă sunt considerate corecte de către vânzător. Imediat după primirea comenzii, Vânzătorul va confirma această primire către Cumpărător prin e-mail la adresa de e-mail a Cumpărătorului specificată în contul de utilizator sau în comandă (denumită în continuare „adresa de e-mail a Cumpărătorului”).
 2. Vânzătorul are întotdeauna dreptul, în funcție de natura comenzii (cantitatea de mărfuri, prețul de achiziție, costurile estimate de expediere) să solicite cumpărătorului confirmarea suplimentară a comenzii (de exemplu, în scris sau prin telefon).
 3. Relația contractuală dintre vânzător și cumpărător apare din livrarea acceptării comenzii (acceptare), care este trimisă de vânzător cumpărătorului prin e-mail, la adresa de e-mail a cumpărătorului.
 4. Cumpărătorul este de acord cu utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță la încheierea contractului de cumpărare. Costurile suportate de cumpărător în utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță în legătură cu încheierea contractului de cumpărare (costurile conexiunii la internet, costurile apelurilor telefonice) vor fi suportate chiar de cumpărător, iar aceste costuri nu diferă de tariful de bază.

 

§4
PREȚUL MARFURILOR ȘI TERMENII DE PLATĂ

 

Prețul bunurilor și orice costuri asociate livrării bunurilor în temeiul contractului de cumpărare, cumpărătorul poate plăti vânzătorului în următoarele moduri:

☒ în numerar la livrare la locul specificat de cumpărător în comandă;

☒ transfer fără numerar în contul vânzătorului nr. X, păstrat la firma X (denumit în continuare „contul vânzătorului”);

☒ fără numerar prin sistemul de plăți X;

 1. Împreună cu prețul de cumpărare, cumpărătorul este obligat să plătească vânzătorului și costurile asociate ambalării și livrării bunurilor în suma convenită. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod expres, prețul de achiziție include și costurile asociate livrării bunurilor.
 2. Vânzătorul nu necesită un depozit sau altă plată similară de la cumpărător. Acest lucru nu afectează prevederile articolului 4.6 din Termeni și condiții referitoare la obligația de a plăti în avans prețul de achiziție al bunurilor.
 3. În cazul plății în numerar sau în cazul plății la livrare, prețul de achiziție se plătește la primirea bunurilor. În cazul plății fără numerar, prețul de achiziție se plătește în termen de 14 zile de la încheierea contractului de cumpărare.
 4. În cazul plăților fără numerar, cumpărătorul este obligat să plătească prețul de achiziție al mărfurilor împreună cu simbolul variabil de plată. În cazul plății fără numerar, obligația cumpărătorului de a plăti prețul de achiziție este îndeplinită atunci când suma relevantă este creditată în contul vânzătorului.
 5. Vânzătorul are dreptul, mai ales în cazul în care cumpărătorul nu furnizează o confirmare suplimentară a comenzii (articolul 3.6), să solicite plata întregului preț de achiziție înainte de a trimite bunurile cumpărătorului. Dispozițiile articolului 2119 alin. 1 din Codul civil nu se aplică.
 6. Orice reducere la prețul bunurilor oferite de vânzător cumpărătorului nu poate fi combinată între ele.
 7. În cazul în care se obișnuiește în relațiile de afaceri sau dacă este astfel stipulat de reglementări legale în general obligatorii, vânzătorul va emite cumpărătorului un document fiscal – o factură – cu privire la plățile efectuate pe baza contractului de cumpărare. Vânzătorul este un plătitor al taxei pe valoarea adăugată. Documentul fiscal – factura va fi emisă de vânzător cumpărătorului după plata prețului mărfii și va fi trimisă în format electronic la adresa electronică a cumpărătorului.
 8. Conform Legii privind înregistrarea vânzărilor, vânzătorul este obligat să elibereze o chitanță cumpărătorului. În același timp, este obligat să înregistreze veniturile primite la administratorul fiscal online; în caz de defecțiune tehnică, în cel mult 48 de ore.

 

§5
RETRAGERE DIN ACORDUL DE ACHIZIȚIE

 1. Cumpărătorul recunoaște că, în conformitate cu dispozițiile articolului 1837 din Codul civil, nu este posibil să se retragă din contractul de cumpărare pentru furnizarea de bunuri, care a fost modificat în conformitate cu dorințele cumpărătorului sau pentru acesta, din contractul de cumpărare pentru livrarea de bunuri perisabile, precum și și bunuri care au fost amestecate iremediabil cu alte bunuri după livrare, din contractul de cumpărare pentru furnizarea de bunuri într-un pachet sigilat pe care consumatorul l-a scos din ambalaj și nu poate fi returnat din motive de igienă și din contractul de cumpărare pentru furnizarea de înregistrări audio sau video sau a unui program de computer și-a rupt ambalajul original.
 2. Dacă nu este un caz specificat la articolul 5.1 din Termeni și condiții sau un alt caz în care nu este posibil să se retragă din contractul de cumpărare, cumpărătorul are dreptul să se retragă din contractul de cumpărare în conformitate cu dispozițiile articolului 1829 alineatul 1 din Codul civil, în termen de paisprezece (14) zile de la primirea bunurilor și în cazul în care obiectul contractului de cumpărare este mai multe tipuri de bunuri sau livrarea mai multor părți, această perioadă curge de la data primirii ultimei livrări de bunuri. Retragerea din contractul de cumpărare trebuie trimisă vânzătorului în perioada specificată în fraza anterioară. Pentru a se retrage din contractul de cumpărare, cumpărătorul poate folosi formularul eșantion furnizat de vânzător, care formează o anexă la termenii și condițiile. Retragerea din contractul de cumpărare poate fi trimisă de cumpărător la adresa biroului vânzătorului sau la adresa de e-mail a vânzătorului info@tatamipuzzle.ro.
 3. În cazul retragerii din contractul de cumpărare în conformitate cu articolul 5.2 din Termeni și condiții, contractul de cumpărare este anulat de la început. Bunurile trebuie returnate vânzătorului de către cumpărător în termen de paisprezece (14) zile de la livrarea retragerii din contractul de cumpărare către vânzător. În cazul în care cumpărătorul se retrage din contractul de cumpărare, cumpărătorul suportă costurile asociate returnării bunurilor către vânzător, chiar dacă bunurile nu pot fi returnate din cauza naturii sale prin poștă obișnuită.
 4. În cazul retragerii din contractul de cumpărare în conformitate cu articolul 5.2 din Termeni și condiții, vânzătorul va returna fondurile primite de la cumpărător în termen de paisprezece (14) zile de la retragerea din contractul de cumpărare de către cumpărător, în același mod ca vânzătorul a primit de la cumpărător. Vânzătorul are, de asemenea, dreptul de a returna performanța oferită de cumpărător la returnarea bunurilor către cumpărător sau în orice alt mod, în cazul în care cumpărătorul este de acord și cumpărătorul nu suportă costuri suplimentare. În cazul în care cumpărătorul se retrage din contractul de cumpărare, vânzătorul nu este obligat să returneze cumpărătorului fondurile primite înainte ca acesta să returneze marfa sau să demonstreze că a trimis marfa vânzătorului.
 5. Vânzătorul este îndreptățit să declanșeze în mod unilateral cererea de despăgubire pentru daunele produse bunurilor împotriva cererii cumpărătorului pentru restituirea prețului de achiziție.
 6. În cazurile în care cumpărătorul are dreptul să se retragă din contractul de cumpărare în conformitate cu prevederile § 1829 alin. 1 din Codul civil, vânzătorul are dreptul, de asemenea, să se retragă din contractul de cumpărare în orice moment, până când bunurile sunt preluate de către cumpărător. Într-un astfel de caz, vânzătorul va returna cumpărătorului prețul de cumpărare fără întârzieri nejustificate, fără numerar în contul desemnat de cumpărător.
 7. În cazul în care un cadou este oferit cumpărătorului împreună cu bunurile, contractul de cadou dintre vânzător și cumpărător se încheie cu condiția dezlegării că, dacă cumpărătorul se retrage din contractul de cumpărare, contractul de cadou pentru un astfel de cadou încetează să mai fie efectiv, iar cumpărătorul este obligat împreună cu bunurile către vânzător. returnează cadoul furnizat.

 

§6
TRANSPORTUL ȘI LIVRAREA DE MARFURI
 

 1. În cazul în care modul de transport este contractat pe baza unei cereri speciale a cumpărătorului, acesta suportă riscul și orice costuri suplimentare asociate acestui mod de transport.
 2. Dacă, conform contractului de cumpărare, vânzătorul este obligat să livreze bunurile la locul specificat de cumpărător în comandă, cumpărătorul este obligat să preia marfa la livrare.
 3. În cazul în care pentru motive din partea cumpărătorului este necesară livrarea bunurilor în mod repetat sau într-un alt mod decât cel specificat în comandă, cumpărătorul este obligat să plătească costurile asociate livrării repetate a bunurilor, respectiv. costurile asociate cu o altă metodă de livrare.
 4. La primirea mărfurilor de la transportator, cumpărătorul este obligat să verifice integritatea ambalajului mărfii și, în cazul unor defecte, să anunțe imediat transportatorul. În cazul constatării unei încălcări a ambalajului care indică intrarea neautorizată în transport, cumpărătorul nu trebuie să preia transportul de la transportator.
 5. Alte drepturi și obligații ale părților în transportul de mărfuri pot fi reglementate de condițiile speciale de livrare ale vânzătorului, dacă sunt emise de vânzător.

 

§7
DREPTURI DE LA PERFORMANȚA DEFECTĂ

 

 1. Drepturile și obligațiile părților contractante cu privire la drepturile care rezultă din executarea defectuoasă sunt reglementate de reglementările legale relevante în general obligatorii (în special dispozițiile secțiunilor 1914-1925, secțiunilor 2099-2117 și secțiunilor 2161-2174 din Codul civil și Legii nr. 634/1992 Coll. consumator, astfel cum a fost modificat).
 2. Vânzătorul este responsabil față de cumpărător că mărfurile nu prezintă defecte la primire. În special, vânzătorul este responsabil față de cumpărător că, în momentul în care cumpărătorul a preluat bunurile:

bunurile au caracteristicile convenite de părți și, în absența unui acord, au caracteristicile descrise de vânzător sau producător sau așteptate de cumpărător. publicitatea efectuată de aceștia,

mărfurile sunt adecvate scopului, care pentru utilizarea sa listează vânzătorii sau la care sunt utilizate în mod normal bunurile de acest tip,

mărfuri corespunzătoare calității sau realizarea eșantionului sau șablonului convenit, dacă a fost calitatea sau performanța determinată de un eșantion sau șablon convenit

estemărfurile în cantitatea, măsura sau greutatea corespunzătoare și

mărfurile respectă cerințele reglementărilor legale.

 1. Dispozițiile menționate la articolul 7.2 din Termeni și condiții nu se aplică bunurilor vândute la un preț mai mic pentru un defect pentru care a fost convenit un preț mai mic, la uzura bunurilor cauzate de utilizarea sa normală, la bunurile uzate pentru un defect corespunzător gradului de utilizare sau uzură la primirea de către cumpărător sau dacă rezultă din natura mărfurilor.
 2. În cazul în care defectul devine evident în termen de șase luni de la primire, mărfurile se consideră a fi defecte la momentul primirii. Cumpărătorul este îndreptățit să exercite dreptul la un defect care apare la bunurile de consum în termen de douăzeci și patru de luni de la primire.
 3. Dreptul la executarea defectuoasă este exercitat de cumpărător împreună cu vânzătorul la adresa unității sale, unde acceptarea reclamației este posibilă în ceea ce privește gama de bunuri vândute, sau la sediul social sau la locul de desfășurare a activității.
 4. Alte drepturi și obligații ale părților legate de răspunderea vânzătorului pentru defecte pot fi reglementate prin procedura de plângere a vânzătorului.

§8
PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

 1. Protecția datelor cu caracter personal a cumpărătorului, care este o persoană fizică, este prevăzută de Legea nr. 101/2000 Coll., Privind protecția datelor cu caracter personal, cu modificările ulterioare.
 2. Cumpărătorul este de acord cu prelucrarea următoarelor date cu caracter personal: numele și prenumele, adresa rezidențială, numărul de identificare, numărul de identificare fiscală, adresa de e-mail și numărul de telefon (denumite în continuare în mod colectiv „date cu caracter personal”).
 3. Cumpărătorul este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal de către vânzător, în scopul exercitării drepturilor și obligațiilor contractului de cumpărare și în scopul menținerii unui cont de utilizator. Cu excepția cazului în care cumpărătorul alege o altă opțiune, el acceptă prelucrarea datelor cu caracter personal de către vânzător și în scopul trimiterii de informații și mesaje comerciale către cumpărător. Consimțământul pentru prelucrarea completă a datelor cu caracter personal conform acestui articol nu este o condiție care ar face în sine imposibilă încheierea unui contract de cumpărare.
 4. Cumpărătorul recunoaște că este obligat să își precizeze corect și cu adevărat datele personale (în timpul înregistrării, în contul său de utilizator, la efectuarea comenzilor de pe interfața web a magazinului) și că este obligat să informeze vânzătorul fără întârziere nejustificată cu privire la orice modificare a datelor sale personale.
 5. Vânzătorul poate autoriza o terță parte să proceseze datele personale ale cumpărătorului ca procesator. În afară de persoanele care transportă mărfurile, datele cu caracter personal nu vor fi transmise terților de către vânzător fără acordul prealabil al cumpărătorului.
 6. Datele personale vor fi prelucrate pe termen nelimitat. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate în format electronic într-o manieră automată sau în formă tipărită într-o manieră neautomatizată.
 7. Cumpărătorul confirmă că datele cu caracter personal furnizate sunt corecte și că a fost informat că aceasta este o furnizare voluntară de date cu caracter personal.
 8. În cazul în care cumpărătorul consideră că vânzătorul sau procesatorul (articolul 9.5) efectuează prelucrarea datelor sale personale, ceea ce este contrar protecției vieții private și personale a cumpărătorului sau contrar legii, mai ales dacă datele cu caracter personal sunt inexacte în ceea ce privește scopul prelucrării lor, acesta poate:

cere vânzătorului sau procesatorului o explicație, poate

solicita vânzătorului sau procesatorului să elimine situația astfel creată.

 1. În cazul în care cumpărătorul solicită informații despre prelucrarea datelor sale personale, vânzătorul este obligat să furnizeze aceste informații. Vânzătorul are dreptul să ceară o plată rezonabilă pentru furnizarea de informații conform frazei anterioare, care nu depășește costurile necesare pentru furnizarea de informații.

 

§9
TRIMITEREA MESAJELOR COMERCIALE ȘI DEPOZITAREA COOKIURILOR

  

 1. Cumpărătorul este de acord cu trimiterea de informații referitoare la bunurile, serviciile sau afacerile vânzătorului la adresa electronică a cumpărătorului și este de asemenea de acord cu trimiterea de comunicări comerciale de către vânzător la adresa electronică a cumpărătorului.
 2. Cumpărătorul este de acord cu stocarea așa-numitelor cookie-uri pe computerul său. Dacă este posibil să efectuați o achiziție pe site-ul web și să îndepliniți obligațiile vânzătorului în temeiul contractului de cumpărare fără a stoca așa-numitele cookie-uri pe computerul cumpărătorului, cumpărătorul poate revoca în orice moment consimțământul conform frazei anterioare.

LIVRARE

Poate fi livrat cumpărătorului la adresa de e-mail a cumpărătorului.

§10
DISPOZIȚII FINALE

 1. Dacă relația stabilită prin contractul de cumpărare conține un element internațional (străin), atunci părțile convin că relația este guvernată de legislația cehă.
 2. Alegerea legii în temeiul articolului 12.1 din Termeni și condiții nu privește consumatorul de protecția oferită de dispozițiile legii, care nu poate fi derogată prin contract și care altfel s-ar aplica în conformitate cu dispozițiile articolului 6 alineatul (1) din Regulamentul 3 .Regulamentul (CE) nr. 593/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 iunie 2008 privind legea aplicabilă obligațiilor contractuale (Roma I).
 3. Dacă o prevedere a Termenilor și condițiilor este sau devine invalidă sau ineficientă, prevederea invalidă va fi înlocuită de o dispoziție a cărei semnificație este cât mai apropiată de dispoziția invalidă. Invaliditatea sau ineficiența unei dispoziții nu afectează valabilitatea celorlalte dispoziții.
 4. Contractul de cumpărare, inclusiv condițiile comerciale, este arhivat de vânzător în formă electronică și nu este accesibil.
 5. Anexa la condițiile comerciale este un model de formular pentru retragerea din contractul de cumpărare.

Date de contact ale vânzătorului: adresa de livrare – Intravilan CzechLogistic TatamiPuzzle.ro Arad, DN69 FN, VGP PARK (depozit FAN Courier) 310059 Arad

, adresa de e-mail info@tatamipuzzle.ro.